پروژه های در دست انجام

شروع همکاری از سال 1384
بخشی از فعالیت های شرکت در ذیل ذکر شده است

Demo Image
 

شرکت مبین نت

همکاری شرکت اسپیر در راستای تحقق خواسته های شرکت مبین نت.عملکرد این شرکت از نظر کارفرما مطلوب و رضایت بخش بوده است

 

Demo Image
 

شرکت نقش اول کیفیت (NAK)

همکاری شرکت اسپیر در راستای تحقق خواسته های شرکت ناک.عملکرد این شرکت از نظر کارفرما مطلوب و رضایت بخش بوده است

 

Demo Image
 

شرکت رایتل

همکاری شرکت اسپیر در راستای تحقق خواسته های شرکت رایتل.عملکرد این شرکت از نظر کارفرما مطلوب و رضایت بخش بوده است

 

Demo Image
 

شرکت ایرانسل

همکاری شرکت اسپیر در راستای تحقق خواسته های شرکت ایرانسل.عملکرد این شرکت از نظر کارفرما مطلوب و رضایت بخش بوده است

 

Save

22

استان های تحت پوشش

99.8%

پایداری سرویس دهی

 

450

سایت راه اندازی شده

نحوه ارتباط با ما

حضوری

تماس با ما

مستندات